Черенько Сергій Макарович

 • професор хірургії, доктор мед. наук, Заслужений діяч науки і техніки України;

 • віце-президент Української Асоціації Ендокринних Хірургів;

 • національний делегат України в Європейському Товаристві Ендокринних Хірургів 

 • єдиний ендокринний хірург на пост-радянському просторі, що пройшов сертифікацію екзаменаційною комісією Європейського бюро хірургії (European Board of Surgery), підрозділом Ендокринної хірургії (Division of Endocrine Surgery) та відзначений Сертифікатом відповідності вимогам Європейського Союзу Медичних Спеціальностей (U.E.M.S. - European Union of Medical Specialities).

Основні напрямки професійних інтересів
 • доброякісні та злоякісні пухлини (папілярний, фолікулярний, медулярний рак) щитоподібної залози, рецидиви тиреоїдного раку, визначення показань до радіо-йод- та хіміотерапії
 • тиреотоксикоз, хвороба Грейвза, дифузний токсичний зоб, тиреоїдит
 • захворювання прищитоподібних залоз (первинний та вторинний гіперпаратиреоз) 
 • пухлини надниркових залоз (кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома)
 • рак надниркових залоз та вторинні метастази до наднирків
 • синдром та хвороба Кушинга, лікування резистентного та ектопічного синдрому Кушинга
 • первинний гіперальдостеронізм, ендокринні артеріальні гіпертензії
 • нейро-ендокринні пухлини (NET)
 • синдроми множинної ендокринної неоплазії (MEN 1, MEN 2, MEN 3, MEN 4)
 • рідкісні та спадкові ендокринні захворювання (PHPT-Jaw Tumor, AIMAH, PPNAD, Carney complex …)

 

Біографія

Професор Черенько Сергій Макарович є одним з найбільш авторитетних фахівців України в галузі хірургічного лікування органів ендокринної системи, будучи визнаним також і далеко за її межами, в світових фахових товариствах Європи, США, Азії. 

Народився в Києві в 1961 р. в сім’ї лікарів. Батько – професор-хірург Черенько Макар Петрович, один із засновників вітчизняної ендокринної хірургії, піонер використання радіоактивного йоду у хворих на тиреотоксикоз, автор багатьох монографій з хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози. Мати – лікар-стоматолог. Закінчив школу із золотою медаллю, Київський медичний університет – з відзнакою та червоним дипломом. Захистив кандидатську та докторську дисертації з проблем хірургії зобу та раку щитоподібної залози. 11 років викладав хірургію в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця.

До сфери найбільшого наукового та практичного інтересу професора Черенька С.М. належать питання хірургічних захворювань щитоподібної залози, насамперед – тиреоїдного раку, захворювань прищитоподібних та надниркових залоз. 

Черенько С.М. є піонером лапароскопічної хірургії пухлин надниркових та прищитоподібних залоз в Україні, ініціатором переходу тиреоїдних хірургів на нові анатомічні та безкровні технології операцій, застосування електро-нейромоніторингу гортанних нервів при операціях на щитоподібній та прищитоподібних залозах, підвищення радикалізму операцій за тиреоїдного раку. Є співавтором Європейського консенсусу з лікування диференційованого раку щитоподібної залози (ЕТА-2006)

Професор Сергій Черенько проводить велику лікувально-консультативну роботу в лікувальних закладах України, виїжджає на складні випадки за програмою санітарної аваіації, щорічно оперує більше 250 пацієнтів із складною патологією ендокринних залоз. Його особистий досвід налічує більше 6000 хірургічних втручань на ендокринних органах та органах черевної порожнини. 

Персональний досвід виконання більш як 700 операцій з приводу гіперпаратиреоза, 900 лапароскопічних адреналектомій, 3000 тиреоїдектомій є одним з найбільших у світі та найбільшим у східній Європі.

Черенько С.М. не тільки щорічно приймає участь у міжнародних та республіканських конгресах з ендокринної хірургії, ендокринології, хірургії (як доповідач та модератор секцій), але й запрошується для проведення міжнародних курсів з ендокринної хірургії (Бостон, Медична школа Гарвардського університету, США, 2005; Рим, Римський католицький університет, 2006). Неодноразово виступав з лекціями як запрошений професор в іноземних університетах (University of Louisville, KY, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA; Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy).

Черенько С.М. є дійсним членом Європейської спілки хірургів (ESS), Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES) та національним делегатом від України в цій організації. Стажувався в Італії, в клініці ендокринної хірургії Римського Католицького університету (2001 р.), у Франції, в клініці ендокринної хірургії госпіталя La Timone Середземноморського університету м. Марсель (2003 р. та 2005 р.), Ізраїлі (Bersheva University Hospital, 2010), Великій Британії (Royal College of Surgeons, London, 2011).

Автор більше 300 друкованих наукових робіт за всіма напрямками ендокринної хірургії (в тому числі – монографії «Первинний гіперпаратиреоз», співавтор підручника „Загальна хірургія”, монографії „Діагностика та лікування високодиференційованого раку щитоподібної залози”, посібника «Медулярний рак щитоподібної залози»), 15 патентів на винаходи. Проф. С.М.Черенько є також офіційним рецензентом відомого американського наукового журналу «Laryngoscope».

Черенько С.М. є організатором та керівником курсу стажування та підвищення кваліфікації для лікарів за спеціальністю „ендокринна хірургія”, серед його учнів – не тільки українці, але й представники країн СНГ та Європи.